43-300 Bielsko-Biała, ul.Partyzantów 68

biuro@rekuperacja-bielsko.pl

tel. 732 993 245

 

Zakup rekuperatora to jedno z przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Rekuperator dla programu musi spełniać określone kryteria, przede wszystkim pod kątem skuteczności odzysku ciepła i energooszczędności.

*Ministerstwo Środowiska ustaliło budżet całego programu na 103 miliardy złotych i ze względu na skalę przedsięwzięcia rozłożyło go na 11 lat (2018-2029).

Dla ustalenia dokładnej wysokości możliwego dofinansowania, koszt kwalifikowany zostaje przemnożony przez próg procentowy uzależniony od miesięcznego dochodu na domownika.

Koszt kwalifikowany na cele związane z wentylacją mechaniczną został określony na 10 000 zł. Zgodnie z tabelą można więc uzyskać dofinansowanie do 90% tej kwoty, czyli nawet 9 000 złotych. Dofinansowanie można wykorzystać na przykład na zakupując nowoczesny rekuperator spełniający kryteria programu „Czyste powietrze”, związane przede wszystkim ze sprawnością odzysku ciepła i energooszczędnością.

By uzyskać dofinansowanie na rekuperatory z programu „Czyste powietrze”, muszą one spełniać poniższe kryteria:

  • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej musi być ≥ 85% (dla precyzyjnie określonego punktu pomiarowego),   
  •  maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej musi być ≤ 0,50 Wh/m3,
  •  rekuperatory muszą być wyposażone w automatykę pozwalającą na dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Poza tym:

  • urządzenie musi być fabrycznie nowe,
  • musi być dopuszczone do obrotu handlowego (np. posiadać oznaczenie „CE”),
  • musi posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
  • producent musi przedstawić pisemną gwarancję w zakresie spełnienia powyższych kryteriów.

źródło. www.pro-vent.pl.

POLECAMY